Mgr. Eliška Nehybková

Psychoterapie pro dospělé Brno venkov a Ivančice
"Život je velký příběh. 

A vy jej píšete. 

Jste tím, kdo drží pero. Jste ten, kdo obrací list." 


S čím Vám mohu pomoci: 

NOVINKY a ČLÁNKY

vzhledem k mým aktuálním časovým možnostem a pracovnímu zázemí se od 1. 3. 2022 se mění zaměření pouze na spolupráci s dospělými klienty.

Pokud výše uvedená pravidla brání v osobním setkání, prosím ozvěte se mi a vymyslíme náhradní řešení.


Kdy se obrátit jinam a kam: 

  • Když trpíte akutními psychickými potížemi (panická ataka, nával úzkosti, akutní deprese, halucinace, bludy, sebevražedné myšlenky, tendece k sebepoškozování, akutní agrese), obraťte se osobně na nejbližší krizové centrum při psychiatrické klinice v nemocnici nebo telefonicky na nonstop telefonní linky. 
  • V případě, že se výše popsané potíže vyskytují dlouhodobě, ale nepociťujete je akutně, je vhodné v nějbližší době absolvovat vyšetření u klinického psychologa nebo psychiatra a navázat spolupráci tam. Psychoterapeutická spolupráce tuto lékařskou péči dlouhodobě účinně doplňuje.
  • Pro téma závislostí na alkoholu, lécích nebo drogách doporučuji vyhledat specializovanou adiktologickou péči nebo organizace, které se na tuto problematiku cíleně zaměřují.

© 2017-2023 Elia terapie / Obsahuje autorské texty, všechna práva vyhrazena.