Life koučing

"Je mnohem snadnější předcházet psychickým problémům, než řešit jejich chronické a hluboce zakořeněné formy. Duševní hygiena je stejně jako hygiena těla nedílnou součástí zdraví člověka. Dopřejte své mysli jednou za čas dovolenou."

O ČEM VŠEM MŮŽE BÝT LIFE KOUČING

  • Relaxace, odbourávání stresu a tělesného napětí, zmenšování akutních úzkostí.
  • Pravidelná práce na harmonizaci mysli, těla a duše. Obnovování souladu ve Vašem životním příběhu a zvyšování pocitu, že vy jste jeho autorem, ne pouze vedlejší postavou. 
  • Terapeutické cesty, využívající techniku aktivní imaginace k uvolnění a sebepoznání, načerpání sil a obnovení vašich vnitřních zdrojů psychické odolnosti.
  • Konzultace pomocí výkladových karet - prostřednictvím symbolů a archetypů najdeme odpovědi na to, co se nyní děje, jak se k tomu postavit a kam dál směřovat. 
  • Psychický úklid starých emocí, ublížení, zastrčených vzteků, nefunkčních strategií, ulpívavých vzorců myšlení, otravných zlozvyků a nepotřebných pravidel, které zaplňují Váš život a neumožňuí Vám v něm volně dýchat.
  • Vyladění vzájemně zápasících životních rolí a identit, zvláště pokud jich v jednu chvíli musíte zastávat několik, například na mateřské dovolené, při péči o rodiče, při velkém pracovním vytížení. 
  • Obnovení schopnosti zastavit se, radovat se, podivit se, pochválit se a nadechnout se.


Kromě klasických sezení, ve kterých reagujeme na Vaši aktuální potřebu, můžete využít nabídku kratších i delších kurzů, které mají danou strukturu. Můžete je navštěvovat společně s jinými klienty nebo zvolit individuální variantu, ve které se budu věnovat jen Vám. 

© 2017 Elia terapie / Obsahuje autorské texty, všechna práva vyhrazena.