Mgr. Eliška NEHYBKOVÁ

PSYCHOLOŽKA, PSYCHOTERAPEUTKA, LEKTORKA a AUTORKA

JSEM PSYCHOLOŽKA

"Chcete-li, aby bylo ve Vašem životě něco jinak, musíte o něm začít jinak mluvit a přemýšlet. A pak něco jinak i dělat." 

Vystudovala jsem magisterskou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Psychologické vzdělání mi umožňuje do hloubky porozumět tomu, jak si lidé tvoří svůj svět a ovlivňují své prožívání. Naučila jsem se vidět souvislosti mezi psychickými potížemi, osobními vztahy, zákonitostmi lidského vývoje, životními zkušenostmi i tím, jaký smysl člověk ve svém životě naplňuje. 

Už během studií jsem pracovala jako on-line poradkyně pro lidi s poruchou příjmu potravy a jejich blízké, odkud jsem plynule přešla do přímé práce s klienty a jejich rodinami. 


JSEM PSYCHOTERAPEUTKA

"Nejde o velký nebo malý problém. Především jde o naději s ním něco udělat."

Absolvovala jsem pětiletý komplexní výcvik v systemické a narativní psychoterapii v ISZ-MC v Praze, akreditovaný také pro zdravotnictví. Na Masarykově univerzitě jsem prošla dvěma lety magisterského oboru Psychoterapeutická studia. Také jsem navštěvovala kurzy krizové on-line intervence, arteterapie, taneční a pohybové terapie, muzikoterapie a dramaterapie. 

Psychoterapeutické vzdělání mě připravilo nejen na to rozumět, proč lidé dělají to, co dělají, ale především mě naučil, jak klientům účinně a užitečně pomoci změnit jejich přemýšlení, podpořit jejich sebedůvěru, najít cestu ke změně a sílu překonat současné potíže. 

Od roku 2014 provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi Elia terapie. 


JSEM LEKTORKA

"Vědění se rodí v rozhovoru, skutečnost se rodí mezi lidmi."

K lektorování jsem se dostala přes přednášky primární prevence poruch příjmu potravy na školách. Pro své klienty s poruchou příjmu potravy jsem začala moderovat sebepoznávací a sebe-rozvojové kurzy s prvky arteterapie a dalších uměleckých terapií. Pro pracovníky pomáhajících profesí připravuji zážitkové a vzdělávací semináře, jak pracovat narativním a na řešení orientovaným přístupem, jak využívat neverbální techniky pro obohacení slovních konzultací s klienty a jak přistupovat k lidem s poruchou příjmu potravy. Byla jsem chvíli také lektorkou výcviku psychoterapeutů v ISZ-MC Praha v systemické a narativní psychoterapii. 

V současnosti se věnuji jak aplikaci narativní terapie do různých kontextů, tak sebe-rozvojovým kurzům pro lidi s poruchou příjmu potravy, rodiče, manažery, umělce a seminářům duševní hygieny pro všechny. 

Mé semináře a kurzy jsou barvité, zaměřené na osobní zážitek z učení, plné zajímavých technik a cvičení. 


JSEM AUTORKA

"Život je velký příběh, A vy jej píšete. Jste tím, kdo drží pero. Jste ten, kdo obrací list."

Věnuji se psaní odborných článků pro časopisy a weby na různá témata z oblasti duševního zdraví. Připravuji svépomocné příručky a manuály pro klienty. Vytvářím terapeutické karty, koučovací deníky a seberozvojové publikace. Ve spolupráci s Michaelou Jendruchovou jsme vydaly knihu Jídlo není nepřítel (Grada, 2020).

Píšu metodiky poradenské a terapeutické práce, podklady pro práci s poruchami příjmu potravy. Publikuji v odborných psychologických a psychoterapeutických časopisech. 

Kromě odborných textů se věnuji také psaní beletrie. 

Seznam všech publikací naleznete ZDE. 


© 2017-2023 Elia terapie / Obsahuje autorské texty, všechna práva vyhrazena.