Koučing a osobní rozvoj

"Život je neustálá příležitost k růstu. Klade před nás přesně takové překážky, které potřebujeme, abychom v sobě objevili další schopnost, sílu nebo dovednost a abychom přidali další cennou zkušenost do našeho příběhu. 

Zpětně se na to sice dá hrdě dívat, ale ve chvíli, kdy těmto překážkám čelíme, můžeme zakolísat a pochybovat: Mám na to? Stojít o vůbec za snahu? "

  • Stejně jako člověk na obrázku i vy možná toužíte dosáhnout úspěchu a prověřit své schopnosti, posunout hranice zase o kousek dál. Mohu vás v tom podpořit a poskytnout Vám k tomu zajímavé seberozvojové techniky a nástroje. 
  • Koučování v profesní oblasti je zaměřeno na zvýšení Vaší pracovní efektivity a zároveň zlepšení Vaší spokojenosti s tím, čemu věnujete svůj čas a schopnosti. Možná toužíte po změně, ale pochybujete, zda si ji můžete dovolit? Možná čelíte v práci výzvám, vztahům a situacím, které byste si přáli lépe zvládat? 
  • Koučování v osobní rovině (tzv. life coaching) je procesem osobního rozvoje, budování sebevědomí, poznání vlastních přání, kompetencí a silných stránek. Vede ke zvyšování schopností navazovat a udržovat uspokojující vztahy, věnovat se naplňujícím pracovním činnostem, s respektem k sobě i druhým realizopvat své přání a sny a smysluplně trávit svůj čas. Upevňuje celkovou životní spokojenost.
  • Můžete se mnou nastoupit na cestu tvořivého sebepoznání, na které prozkoumáme, kým vlastně jste a kým se můžete stát. Pomocí zábavných i hlubokých psychologických a arteterapeutických technik Vám pomohu poznat, co Vám příroda nadělila, objevit Vaše zapomenuté schopnosti, odblokovat talenty, vypustit potlačená přání a sny, překonat důvody k pochybnostem a pochopit Vaše životní poslání.

© 2017 Elia terapie / Obsahuje autorské texty, všechna práva vyhrazena.