Předsevzetí ve třech krocích aneb Jak udělat z přání výsledky (5. část: Vůle)

27.01.2019

Posledním, co potřebujete zaktivovat, abyste mohli v roce 2019 něco doopravdy změnit, je VŮLE. Po předchozí dvou dílech seriálu už víte, co si přejete. Už také velmi cítíte, jak moc a proč to chcete. A nyní vás čeká úkol přijmout, že to nebude zadarmo. Vůli nám příroda nadělila proto, že ví, že život není snadný, ani není fér. A že budeme muset makat, překonávat překážky a vyrovnávat nepřízeň okolností. 

3. JSEM OCHOTNÝ UDĚLAT ...

Vůle není racionální zdůvodnění - tím je přání. Vůle není energie - tu zařizuje je chtění. Vůle není ani o přemýšlení, ani o emocích. Vůle je o činech. Vůle v praxi znamená, že se máme sami před sebou na pozoru. Vůle je totiž bdělá zaměřená pozornost. Vůle je schopnost koncentrovat se na nový cíl i když vím, že mám tendenci sklouzávat ke starým způsobům. Že je to těžké? Ano, ale na to máte právě chtění - tu obrovskou továrnu na energii, kterou jsme rozběhli v předchozí části.

Největší překážkou jsme si my sami - konkrétně náš zvyk. Předpokládejte v průběhu svého snažením to, že vaše myšlení je líné. Mozek bude mít tendenci setrvačností upadat do starého vzorce. Buďte v klidu, tak to prostě je. Přeměnit v mozku jeden automatický zvyk na jiný, trvá nejméně rok. Musíme vytrvat, opakovaně si přát, pravidelně povzbuzovat své chtění. A musíme každodenně volit novou často trnitou cestu místo té pohodlné staré. Jak na to?

Vůle jako reflektor

Proto pokud chcete posilovat vůli, potřebujete posílit svou schopnost zaměřit vědomě pozornost na to, pro co jste se rozhodli. 95% svých rozhodnutí děláme nevědomě. Mozek šetří energii a pozornost vyžaduje hodně energie. Představte si pozornost jako reflektor ve tmě. Osvětluje jen určitou část, zbytek se odehrává mimo naše uvědomění. Tam ve stínu se o rozhodnutí starají takové užitečné psychické funkce jako zvyk, intuice, reflex, automatické naučené vzorce, zkušenost, emoce. Je to od přírody dobře zařízeno, protože jinak bychom potřebovali obrovskou hlavu a obrovskou spotřebu energie, abychom vědomě udržovali pozornost na více. Byli bychom dlouhodobě ekologicky neudržitelný druh.

Nicméně na naše vědomé rozhodování je tu od toho, abychom tím reflektorem mohli hýbat. Pokud setrváváte ve starých zvycích, je to většinou proto, že jste buď zapoměli, že tím reflektorem můžete pohnout, nebo máte strach, co tam uvidíte, případně nevěříte, že byste to mohli zvládnout. Přijměte od mě prosím prosím tyto tři body:

Rozhodněte se pro změnu

  • Je možné vždy a za každých okolností změnit směr své pozornosti a svůj postoj k životu, ať už je jakýkoliv. Je to otázka rozhodnutí, které (jako každé jiné rozhodnutí) trvá 2,5 vteřiny.

  • Strach z neznámého a nového je přirozený. Ale strach nerozhoduje, zda utečeme, ztuhneme v nečinnosti nebo jdeme hledat řešení. Od toho je tu rozum a vůle. Strach je informace, že je před námi nová výzva a že dosavadní způsob fungování tady asi nezabere. Není to pokyn, že od toho máme dát ruce pryč, nebo informace, že na to nemáme. (Strachu se budeme podrobněji věnovat v jednom z následujících blogů.)

  • Než jste se naučili plavat, neuměli jste plavat. Je jediná cesta, jak překonat strach a pochybnost, jesti na něco máte nebo ne. Promyslet způsob, jít a udělat to. Máte své silné stránky, najděte způsob, jak je použít v tuhle chvíli na maximum. Ano, máte je. Pochybuji, že existuje na světě jediný člověk, který nemá žádnou silnou stránku, a pokud ano, je dost nepravděpodobné, že jste to právě vy.

Pokud přijmete zodpovědnost za manipulaci se svou pozorností, otevřou se vám dveře ke změnám, kterých jste se báli. Protože v podstatě není na našem chování a způsobu žití nic, co by zaměřená lidská pozornost nedokázala přeměnit podle svých cílů.

Jak vypadá používání vůle v praxi? Jde především o to, rozhodovat se vědomě. Být bdělý a pozorný k tomu, kdy se ocitáme na nějakém rozcestí a volíme mezi starým zvykem a novou možností jednat jinak. A v tu chvíli použít svou vůli a vzpomenout si na to, co si přeji, jaký je můj cíl, proč a jak moc ho chci a podle toho jednat. Nasazením bdělé vůle do akce způsobíte, že si budete více vědomi toho, že se vlastně pořád rozhodujete. Budete schopni se více zastavovat a rpzmýšlet, jak to v životě chcete mít a jak jednat. Vůle vám pomůže odhalit, kdy jednáte automaticky a přeprogramovat své jednání na jiné, které se časem a důsledným opakováním taky stane automatickým. Ale s jinými - možná lepšími, každopádně odlišnými - výsledky.


V příštím, posledním díle najdete ještě dva další nástroje, jak si pomoci při dosahování změn, a to Všímavost a Odolnost k selhání.