Podmínky pro osobní konzultaci od 17.5.2021

17.05.2021

Vážení klienti, 

vzhledem k současné situaci a vládním opatřením věnujte prosím pozornost následujícím podmínkám pro osobní konzultace: 

Co je potřeba si přinést: 

 • potvrzení od zaměstnavatele, že klient absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test nebo samotest s negativním výsledkem
 • potvrzení či čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval klient nejdéle před 72 hodinami test s negativním výsledkem
 • prokázat se platným očkováním starším než 14 dní od lékaře
 • potvrzení o prodělání nemoci covid-19 ve lhůtě 90 dní od lékaře
 • potvrzení negativním výsledku PCR testu z akreditovaného testovacího místa
 • Negativní výsledek antigenního samotestu z daného dne.  

V provozovně: 

- Přicházejte prosím přímo na čas a pouze v počtu, ve kterém bude sezení probíhat, není možné využívat čekárnu.

- Toaleta a desinfekce je na místě k dispozici.

- Z hygienických důvodů není možné provádět samovyšetření antigenním testem přímo na místě. 

- Je potřeba podepsat čestné prohlášení o nepřítomnosti nemoci COVID-19 (obdržíte na místě). 

- Vaše osobní údaje (pouze v rozsahu jméno, telefonní číslo nebo email a Vámi donesený dokument o zdravotním stavu) musí být v případě epidemiologického šetření a trasování poskytnuty pracovníkům policie ČR nebo KHS. 

V případě, že výše uvedená potvrzení nedonesete a test odmítnete, sezení Vám nemohu poskytnout, termín propadá a vztahují se na něj storno podmínky. Pokud samovyšetření dopadne pozitivně, nemohu Vám sezení poskytnout, ale storno podmínky neplatí. V obou případech Vám budu k dispozici online v jiném termínu, který si domluvíme. 

Děkuji za pochopení  a za dodržování těchto vládních nařízení. 


Tyto podmínky byly konzultovány s Krajsou hygienickou stanicí a jsou dle jejich pokynů platné i na mé služby. Celé znění vládního neřízení, dostupné na: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#maloobchod_a_sluzby

"Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho vydání.

S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

 • 12. stanovují vedle podmínek uvedených v bodu I/11 další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, tak, že:
  • a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
  • b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
  • c) zákazník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, při vstupu do provozovny:
   • i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo
   • ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
   • iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
   • iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
   • provozovatel prokázání podmínek kontroluje a zákazníkovi, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu iv), vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu,
  • d) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace zákazníka (jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby"