ARTETERAPIE

"Svět lidské mysli je někdy neuchopitelný slovy, ale vždy je přístupný obrazům, tvarům, symbolům a barvám. Prostřednictvím tvorby tak můžeme otevřít dveře, které by slovům zůstaly zavřené."

  • Areterapie je nástroj, rozšiřující možnosti dialogu. Je to proces, ve kterém naše zkušenosti zobrazujeme a ilustrujeme a snadněji tak dosáhneme náhledu i možností změny. 
  • Artetrapie je vhodná na téměř všechny druhy potíží a problémových situací i pro osobní rozvoj. 
  • Nemusíte umět kreslit. Naopak výtvarná profesionalita může být na překážku spontánnímu vyjádření, které je podstatou arteterapie. Profesionální řečník také mívá menší užitek z terapie dialogem, protože jeho vyjádření bývají stylizovaná. 
  • Areterapie není jen o kresbě. Často pracujeme s různými předměty a symboly, které rozestavujeme v prostoru, abyste se mohli v krajině své duše doslova pohybovat. Pracujeme s tělesným postojem a pohyby, hudbou, metaforami i příběhy. 
  • Využívám prvky výtvarné, hudební, dramatické, pohybově-taneční i poetoterapeutické. 
  • Nikdy nebudete nuceni dělat něco, co nechcete, ani vás nebudu tlačit do oblastí, kam nejste připraveni vstoupit. 

© 2017 Elia terapie / Obsahuje autorské texty, všechna práva vyhrazena.